1. Türkçe yayın yapan bu site, Lokmangunes.com.tr Lokman Güneş Ltd. Şti. yazılım şirketine aittir ve Lokman Güneş tarafından işletilmektedir. İşbu hukuki şartlar da Lokmangunes.com.tr olarak anılacaktır. Lokmangunes.com.tr de yer alan her türlü görsel ve yazılı malzeme ile uygulamalar tamamen ya da kısmen, Lokmangunes.com.tr ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır.
  2. Lokmangunes.com.tr de yer alan tüm içerikler, uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir içerik ve uygulama değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez ya da dağıtılamaz.
  3. Lokmangunes.com.tr üzerinden, elektronik yolla mesaj ya da dosya gönderirken, veri girerken ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, Lokmangunes.com.tr’e telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan, dünya çapında geçerli olan bir lisans verilmiş sayılmaktadır. Bu lisans kapsamında Lokmangunes.com.tr aşağıda belirtilen maddeleri gerçekleştirme hakkına sahip olur:

i. Her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, iletmek, kamuya çalmak ya da sunmak.
ii. Yukarıda tarif edilen iletişim haklarını serbestçe ve hiçbir kısıt olmaksızın kullanmak üzere üçüncü şahıslara lisanslamak.
iii. Bu yukarıda tarif edilen haklar, geçerli bütün yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, servis markası ya da patent kanunu hakları da dahil olmak üzere, ama bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, bütün mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar.

  1. Lokmangunes.com.tr, üçüncü şahıslar tarafından idare edilen İnternet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlamaktadır. Lokmangunes.com.tr sitesinde kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir.
  2. Lokmangunes.com.tr, içeriklerinde bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatadan arınmış olacağının, sorunlu yanlarının giderileceğinin ya da forum alanları ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dahil olmak üzere, bu sitenin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez.
  3. Lokmangunes.com.tr, bu sitedeki ya da üçüncü şahıs sitelerindeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları konusunda, doğruluk, kesinlik, dakiklik, güvenilirlik ya da başka açılardan hiç bir garanti vermez. Kullanıcılar, Lokmangunes.com.tr’i ziyaret etmesiyle, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılır.
  4. Lokmangunes.com.tr web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistik şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Lokmangunes.com.tr’nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.
  5. İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden Lokmangunes.com.tr’nin bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Lokmangunes.com.tr’nin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
  6. Lokmangunes.com.tr işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.
  7. Lokmangunes.com.tr’e girdiğiniz andan itibaren yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmiş sayılmaktadır.
  8. Bu anlaşma, Lokmangunes.com.tr tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir.

SON EKLENENLER